Veilig Sportklimaat

Omgangsregels, gedragscode en meldprotocol

Veilig sportklimaat

Binnen Volley Zuid vinden wij het belangrijk om een vereniging te zijn waar een “veilig sportklimaat” heerst. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat alle leden van Volley Zuid op een prettige manier bij ons hun sport kunnen uitoefenen. Dat iedereen zich welkom en veilig voelt en zichzelf kan zijn.

 

Om dit veilige sportklimaat te kunnen behouden (en waar mogelijk te verbeteren) hebben we omgangsregels, gedragscode en een meldprotocol opgesteld. Deze zijn na de Algemene Ledenvergadering van september 2017 aan het huishoudelijk regelement van onze vereniging toegevoegd.

 

Daarnaast wordt voor iedere vrijwilliger die training geeft aan jeugdleden, of als begeleider optreedt bij activiteiten voor jeugdleden, een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd.

 

Voor vragen over onze inzet voor het behouden van een veilig sportklimaat, kan contact opgenomen worden met onze vertrouwenscontactpersoon, Tamar Kanselaar – Meijer. Zij is bereikbaar via mailadres: vertrouwenspersoon@volleyzuid.nl.

Week-van-de-Scheidsrechter-2023

Meldplicht

Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/ is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de (vertrouwenscontactpersoon van de) bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.

 

‘Gewone’ leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.

 

Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat dit van toepassing is voor alle (64) sportbonden die voor seksuele intimidatie zaken bij het ISR zijn aangesloten (waaronder Nevobo).

 

Binnen Volley Zuid onderstrepen we net als Nevobo en NOC*NSF het belang van deze meldplicht en vragen we iedereen binnen onze club, binnen ieders mogelijkheden, vermoedens van seksuele intimidatie en/ of misbruik te melden bij de voorzitter van het bestuur van onze vereniging, Albert Gorter, via voorzitter@volleyzuid.nl. Wanneer je eerst in vertrouwen wilt sparren dan kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van onze club, Tamar Kanselaar – Meijer, dit kan persoonlijk of via vertrouwenspersoon@volleyzuid.nl.

21-1 (1)