Veilig Sportklimaat

Binnen Volley Zuid vinden wij het belangrijk om een vereniging te zijn waar een “veilig sportklimaat” heerst. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat alle leden van Volley Zuid op een prettige manier bij ons hun sport kunnen uitoefenen. Dat iedereen zich welkom en veilig voelt en zichzelf kan zijn.

Om dit veilige sportklimaat te kunnen behouden (en waar mogelijk te verbeteren) hebben we omgangsregels, gedragscode en een meldprotocol opgesteld. Deze zijn na de Algemene Ledenvergadering van september 2017 aan het huishoudelijk regelement van onze vereniging toegevoegd. Via onderstaande links zijn deze omgangsregels, gedragscode en het meldprotocol in te zien: …..

Daarnaast wordt voor iedere vrijwilliger die training geeft aan jeugdleden, of als begeleider optreedt bij activiteiten voor jeugdleden, een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd.

Voor vragen over onze inzet voor het behouden van een veilig sportklimaat, kan contact opgenomen worden met onze vertrouwenspersoon, Inge Kroes. Zij is bereikbaar via mailadres: vertrouwenspersoon@volleyzuid.nl