Beste leden,

Vandaag heeft de volleybalbond besloten om de competitie niet verder te vervolgen. Wat er gebeurt met de eindstand weten we pas volgende week. Daarover is de bond nu in gesprek gegaan met de leden. Wat hier uitkomt, laten we jullie natuurlijk weten.

Wij als bestuur gaan de bond ons standpunt meegeven en die hebben we vanavond bepaald. Wij zouden graag de huidige stand als eindstand zien, waarbij zeker de nummer 1 promoveert en de nummer 11 en 12 degraderen. Als er dan nog ruimte is voor een klasse hoger dan zouden de pd-plekken hiervoor in aanmerking kunnen komen. Het is zonde om zoveel wedstijden te spelen voor niks.

Daarnaast hebben we als bestuur nog de volgende mededelingen:

– Op 20 maart zal de 2e helft van de contributie afgeschreven worden. Dit is een beetje tegenstrijdig met de weken die nu uitvallen en er niet getraind en gespeeld wordt. Wij snappen dat dit vervelend is. We hebben als vereniging een aantal vaste kosten die we moeten betalen en daarbij is voor ons ook nog onzeker welke kosten we nu krijgen, welke gelden we terug krijgen en wat het eindresultaat gaat zijn van dit seizoen. Wij zullen hier gepaste maatregelen voor treffen. Bijvoorbeeld door te veel betaalde contributie te verrekenen met de contributie van volgend jaar. Daarnaast ook het argument dat het niet haalbaar is om alle incasso’s handmatig aan te passen.

– Zodra er meer bekend is over het mogen sporten, willen we een aantal vrijdagen en zaterdagen organiseren waarop wedstrijden gespeeld kunnen worden. Dit om het seizoen toch leuk (en volleyballend) af te sluiten.

– Het eindfeest van 18 april zal helaas niet doorgaan, maar verschoven worden naar een later moment. Als we nog een zaterdag gaan vullen met wedstrijden dan zou dit een geschikt moment zijn. Hierover worden jullie nog geïnformeerd.

– Het jeugdkamp van 5 t/m 7 juni wordt verschoven naar de start van het nieuwe seizoen. Er is nog teveel onzekerheid en we leggen deze verantwoordelijkheid niet bij onze vrijwilligers.

Wij vinden het net zo jammer als jullie allemaal, maar we hebben nu eenmaal met deze uitzonderlijke situatie te maken. Let allemaal goed op elkaar en blijf gezond.

Voor vragen weten jullie ons nog steeds te vinden.

Groet,
Het Bestuur
Anita, Albert, Floor, Niels, Milon en Michel