Beste leden,

 

Zoals we eerder dit jaar hebben aangekondigd, nodigen we jullie uit voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) voor het in stemming brengen van de nieuwe Statuten en het nieuwe Huishoudelijk Reglement. Beide officiële documenten zijn verouderd en met de nieuwe wetgeving is het noodzakelijk om deze te actualiseren. Daarnaast hebben we als bestuur een aantal voorstellen uitgewerkt voor de contributie-inning van het lopende seizoen. Het is een raar jaar door Corona en dat vraagt flexibiliteit. Als bestuur mogen wij de beslissing niet maken over het aanpassen van de contributiegelden. Dit is een besluit van de leden, welke het bestuur zal uitvoeren.

 

De BALV zal plaatsvinden op vrijdagavond 5 maart om 19.30 uur. Net als de laatste ALV zullen we deze vergadering weer organiseren via het online videoplatform TEAMS.

 

De agenda van de BALV is als volgt:

 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Voorstel nieuwe Statuten
 4. Voorstel nieuw Huishoudelijk Reglement
 5. Contributievoorstel seizoen 2020/2021
 6. Sluiting

 

In deze mail ontvangen jullie alle vergaderstukken die we tijdens de BALV willen voorleggen.

 

 1. Oude statuten
 2. Nieuwe statuten
 3. Oud Huishoudelijke Reglement
 4. Nieuw Huishoudelijk Reglement
 5. 3 voorstellen voor de contributie

 

Wij willen jullie vragen om je vooraf aan te melden voor de BALV bij de Secretaris door een mail te sturen naar info@volleyzuid.nl. Vermeld daarbij je volledige naam en het e-mailadres dat we kunnen gebruiken om je toe te voegen aan TEAMS. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn dan kan je ook aangeven wie jij machtigt om een stem te geven. Deze machtiging kan ook alleen via de e-mail verstrekt worden. Elk lid mag maximaal 2 machtigingen meenemen naar de BALV.

 

Belangrijk: om de Statuten te wijzigen is het nodig dat 2/3 van alle stemgerechtigde leden aanwezig is of vertegenwoordigd is bij de BALV. Mocht dit niet het geval zijn dan moeten we een nieuwe vergadering uitschrijven.

 

Vragen en/of opmerkingen over de vergaderstukken kunnen tot uiterlijk 3 maart gemaild worden via info@volleyzuid.nl.

 

Tijdens de BALV hanteren we strikte regels voor een goed verloop van de vergadering. Deze regels en de link naar de TEAMS meeting ontvangt iedereen op de dag van de BALV. Tijdens de BALV wordt er gestemd via e-mail. De instructies voor het stemmen ontvangen jullie met de link naar de vergadering.

 

We hopen op een grote opkomst en kijken er naar uit om jullie weer een keertje te zien. Blijf in de tussentijd gezond en houd vooral vol.

 

Graag tot 5 maart!

 

Michel, Milon, Niels, Anita, Albert, Melanie en Floor