Beste leden,

Zoals te horen was in de persconferentie zullen wij vanaf zaterdag 6-11-2021 iedereen die de zaal, van 18 jaar en ouder, betreedt moeten vragen om een QR-code in de coronacheckapp te laten zien. Zowel bij de trainingen als bij de wedstrijden en zowel publiek als sporter.
Er zal vanuit de gemeente Rotterdam ook extra op toegezien worden hoe dit wordt gehandhaafd.
Daarom willen we jullie op het hart drukken om als zaaldienst je taak serieus te nemen en dus iedereen die binnenkomt te controleren op zijn/haar QR-CODE. Bij de jeugd willen we vragen of de teamouder hierin zijn/haar verantwoordelijkheid wilt nemen als het team zaaldienst heeft en zelf of een ouder aanstelt die de QR-CODES scant.
Op trainingsavonden leggen wij deze verantwoordelijkheid weg bij de trainer/aanvoerder en bij de jeugd bij trainer/teamouder. Je scant voor de training alle QR-codes waarna je over gaat tot de training. Wanneer er ouders komen kijken zullen zij ook gecontroleerd moeten worden.
Ouders willen we zo veel als mogelijk vragen de kinderen alleen te brengen en te halen.
Houd de algemene regels ook in de gaten:
– was veel je handen
– houd 1,5 meter afstand
– draag een mondkapje in publieke binnenruimte (waar geen QR-code gescand wordt)
Wij weten dat we hiermee veel van een ieder vragen!
Wij hopen echter op begrip en medewerking van iedereen.
Groeten,
Albert

Namens het bestuur