De persconferentie van afgelopen vrijdag heeft ervoor gezorgd dat we weer een aantal maatregelen moeten nemen. We zetten ze even onder elkaar.
– er mag geen publiek tijdens trainingen en wedstrijden. Ouders mogen hun kind afzetten en ophalen voor de sporthal. Senioren wachten op de tribune tot ze het veld op kunnen. Na de training ga je direct naar huis. Douchen is wel mogelijk.
– bij wedstrijden spreek je maximaal een half uur voor de wedstrijd af. Neem dan plaats op de tribune aan je eigen kant. Na de wedstrijd kan je nog een drankje doen, maar niet meer de tribune op. Douchen kan wel.
– de kantine is doordeweeks dicht en mag niet gebruikt worden. Op zaterdag is de kantine tot 20.00 uur open. Alleen voor een drankje voor en na de wedstrijd. In de kantine heeft iedereen een vaste zitplaats.
– tijdens trainingen wordt de QR code nog steeds gescand door de aanvoerder/teamouder of trainer. Alleen met dit bewijs mag je trainen.
– op wedstrijddagen is de zaaldienst verantwoordelijk voor deze check. Zorg dat je als team je verantwoordelijkheid neemt. Wanneer jeugd is ingedeeld als zaaldienst dan vragen we de teamouders om dit onderling op te pakken.
– het is dus niet de bedoeling dat je blijft hangen in de hal. Alleen als je moet fluiten, tellen, coachen of zaaldienst moet draaien, ben je langer in de hal.
– om toch een paar ouders toe te laten is het plan om een scheidsrechter en teller vanuit ouders aan te wijzen. Dit moet vooraf gemeld worden, zodat andere teams niet hoeven te fluiten. Dit kan via de ouderapp.
We moeten het weer samen doen. Als we ons drie weken aan de afspraken houden dan dalen hopelijk de cijfers en kunnen we weer gewoon ons ding doen.
Mochten er vragen zijn dan kunnen jullie altijd bij een van de bestuursleden terecht. We vragen jullie je aan de regels te houden, want voor ons is het echt niet leuk om mensen aan te spreken. Op deze manier hopen we iedereen weer snel te mogen ontvangen!
Alvast bedankt voor de medewerking 🙂