Afmelden

Het kan helaas voorkomen dat je besluit te stoppen met volleyballen. Dit kan tijdens het seizoen plaatsvinden. Er moet onderscheid gemaakt worden door vrijwillig en gedwongen opzeggen. Bij gedwongen opzeggen kun je bijvoorbeeld denken aan ziekte, blessure of zwangerschap. Neem bij deze situatie contact op met het bestuur via info@volleyzuid.nl. Mocht er sprake zijn van vrijwillig stoppen, dan dient de contributie tot 1 juni van het lopende seizoen betaald te worden. Mocht er zich een specifieke situatie voordoen dan neemt het bestuur een beslissing.

Afmelden als lid van Volley Zuid doe je door schriftelijk op te zeggen voor 1 juni van het lopende seizoen bij het bestuur via info@volleyzuid.nl