Het Huishoudelijk Reglement dient door alle leden van Volley Zuid doorgelezen te worden. Bij het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart het Volley Zuid lid het Huishoudelijk Reglement te kennen.

Huishoudelijk Reglement Volley Zuid