Hoe is onderstaande tot stand gekomen?

Allereerst hebben wij de protocollen van de NeVoBo, NOC NSF en de Koninklijke horeca Nederland geraadpleegd. Vervolgens hebben wij gekeken wat de gemeente Rotterdam aan overige eisen heeft gesteld. Dit omdat het per gemeente verschilt welke eisen er worden gesteld. Hierbij geld dat de gemeenteregels prevaleren boven de protocollen.

 

Zaal:

 

Mogen er mensen op de tribune?

Op dit moment kunnen en mogen wij mensen herbergen op de tribune. Hier is ook de eis, hou de Corona maatregelen in acht en neem plaats op de aangewezen zitplaatsen.

 

Mag ik als publiek komen kijken bij de training/wedstrijden?

Op dit moment accepteren wij alleen publiek bij de trainingen. Ook hier is het van belang dat alle Corona maatregelen worden nageleefd! Je komt maximaal 5 minuten van tevoren aan en neemt direct plaats op de tribune. Je houdt 1,5 meter afstand tussen andere personen, je zit alleen op de aangegeven plaatsen, 15 min voor aanvang van de volgende training verlaat je de tribune en wacht je buiten op de parkeerplaats. Ook hier houd je de 1,5meter in acht.

 

Bij wedstrijden kunnen wij geen publiek aan. Op dit moment kunnen dus op wedstrijddagen alleen de thuis en uit spelende teams in de zaal aanwezig zijn plus scheidsrechters en alle leden met een taak. Oftewel op wedstrijddagen is publiek verboden! Wij zullen hier dan ook streng op toezien, en je vragen het pand te verlaten. Dus ook ouders van jeugd kunnen niet aanwezig zijn bij de wedstrijden!

Voor de spelende teams geld: Voor de wedstrijd moeten de volgende spelende teams op de tribune plaatsnemen. Dus voorbeeld: Je speelt om 16:00 dan mag je vanaf 14:15 plaatsnemen op de tribune. Vervolgens betreed je pas het speelveld wanneer het voor je spelende team volledig de zaal heeft verlaten.

 

Hoeveel mensen mogen er in de zaal/op de tribune?

Bij ons in de zaal en kantine kunnen wij maximaal 100 mensen borgen. Op de tribune mogen maximaal 44 mensen zitten op de gemarkeerde plaatsen.

 

Mogen wij gewoon volleyballen en functioneert het ventilatiesysteem?

In onze zaal is het ventilatiesysteem goed gekeurd. Dus wij mogen gewoon volleyballen.

 

Mogen de kleedkamers gebruikt worden?

Tot nader order mogen de kleedkamers niet worden gebruikt. Dus wij verzoeken eenieder om zich thuis om te kleden en in tenue te arriveren bij onze zaal. Na de wedstrijden kan er dus ook niet worden gedoucht.

 

Moet alles na elke training/wedstrijd worden gedesinfecteerd?

Wij faciliteren desinfecterende spray waar wij van ieder team verwachten dat zij na de training alle spullen waar aangezeten is (ballen, ballenkar, palen, pionnen en overige attributen worden gedesinfecteerd. Op wedstrijddagen willen wij vragen de scheidsrechters hierop toe te laten zien dat dit ook gebeurt. Zo zorgen wij er samen voor dat alle voorzorgsmaatregelen getroffen worden.

 

Wie is het aanspreekpunt?

In de kantine is het barpersoneel je aanspreekpunt

Voor de wedstrijden en de hal zal deze taak bij het team liggen wat zaaldienst heeft.

Voor overige vragen kan er contact opgenomen worden met Albert Gorter.

 

 

Kantine:

 

Mag de kantine open?

Onze kantine mag open, alleen onder de strikte voorwaarden van de protocollen van Koninklijke Horeca Nederland. Deze zijn te vinden op (zie bijlage)

 

Voor wie is de kantine geopend?

De kantine is alleen geopend voor de thuisspelende teams. Voor de uitspelende teams zullen wij vanaf 26 september een afhaalloket creëren zodat er wel wat gekocht kan worden voor, voor, tijdens de wedstrijden of onderweg naar huis.

 

Hoeveel mensen mogen er in de kantine?

In onze kantine mogen maximaal 30 mensen. Hier zullen wij ook op toe zien. Tevens geld ook in onze kantine dat iedereen op 1,5 meter van elkaar zit. De plaatsen zijn afgemeten in zitplaatsen dus als deze er niet zijn, is er geen plek meer in de kantine.

 

Hoelang mag ik in de kantine blijven?

Zodra je klaar bent met je wedstrijd is jouw tijdsblok open dus stel je speelt om 12u een wedstrijd dan kan je vanaf dat je klaar bent tot maximaal een 15 minuten voor start wedstrijd 16:00u van de kantine gebruik maken.

 

Moeten mensen geregistreerd worden voordat zij de kantine in kunnen?

Voordat je de kantine ingaat zal je geregistreerd moeten worden. Dit gebeurt online. Via een QR-code kom je op de website uit waar je de registratie kan invullen. Dit is verplicht! Wanneer je dus gebruikt maakt van de kantine zonder je te registreren zullen wij genoodzaakt zijn de uit de kantine te zetten.

 

Moet er een routing zijn?

Ook naar en in de kantine is er een routing. Deze dient ook opgevolgd te worden. Ingang van de kantine is ook de ingang. De uitgang van de kantine is aan de achterzijde via de deur naar de gang bij de kleedkamers. Dus ook als je moet toiletteren of iets anders loop je via deze routing naar buiten.

 

Mag je lopen in de kantine?

In de kantine mag je naar je zit plek lopen. Verder zit je op je plek. Wanneer je naar het toilet moet of dergelijke laat je je drank in de kantine achter. Dus je loopt functioneel en verder niet.

 

Hoe moeten mensen bestellen?

Na binnenkomst ga je met je gehele team zitten. 1 van de teamleden/ouders mag lopen en de bestelling doen. Deze wordt op de bar klaargezet. Vanaf deze plek neem je de drank mee en deel je deze uit aan de mensen met wie je bent. Verder zit iedereen. Wanneer de consumpties genuttigd zijn zet 1 iemand deze op het inzamelpunt.

 

Hoe kan ik betalen?

Onze vraag en dringend advies is om zoveel als mogelijk (contactloos) per pin te betalen.

 

Wedstrijden:

 

Zaaldienst

De mensen met zaaldienst krijgen voorlopig een andere invulling van de taak. Je bent op dat moment aanspreekpunt en zorgt dat de regels gehanteerd worden. Er zal een tafel staan bij de ingang sporthal/kantine waar je dus de inkomende stroom mensen begeleidt en informeert, eventuele supporters weigert, en ervoor zorgt dat iedereen die de kantine in wilt zich registreert. Zorg er dus voor dat je deze Q&A goed tot je neemt. De regels in het kort:

 • Geen supporters aanwezig
 • Bij binnenkomst desinfecteer jij je handen en beantwoord je de gezondheidscheck
 • Teams wachten op de tribune tot het veld volledig leeg is, daarna betreden zij pas het veld
 • Kleedkamers zijn afgesloten
 • Na je wedstrijd desinfecteer je alle attributen waar aangezeten is (banken, palen, ballen enz.)
 • Alleen gebruik van toiletten in de hal van de sporthal
 • In de kantine alleen thuisspelende teams
 • Voordat je de kantine ingaat registreer je via de QR-code
 • In de kantine alleen zitten, 1 iemand besteld
 • Alle lege glazen en dergelijke zet 1 iemand netjes bij het inzamelpunt
 • Je volgt de routing in de kantine
 • Bij overtreden van de regels kan je de toegang tot de kantine en sporthal worden ontzegd

 

Bij problemen tijdens de zaaldienst dit melden bij het bestuur. Dan pakken wij dit verder op.

 

Coaches en overige staf

 • Alle staf en wisselspelers van 18 jaar en ouder moeten buiten het speelveld 1,5 meter afstand van elkaar houden. Houd als coach ook 1,5 meter afstand tot spelers van de ABC-jeugd.
 • Als de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd bij de spelersbank, is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen op stoelen of een extra wisselbank naar de wisselzone in de richting van de hoek van het speelveld.
 • Het is aan te raden om de begeleidende staf aan de rand van het veld zo klein mogelijk te houden, overige staf kan op de tribune plaatsnemen.
 • Maak bij het wisselen van speelhelft de spelersbank schoon.
 • Schud geen handen, maar begroet tegenstanders en scheidsrechter wel.
 • Zorg ervoor dat het DWF voorafgaande aan de wedstrijd vanuit huis al is ingevuld.
 • Houd bij het invullen van het DWF in de sporthal, zowel voor als na de wedstrijd, 1,5 meter afstand aan. Ontsmet je handen na het aanraken van andermans laptop/tablet.

 

 

Spelers

 • Alle staf en wisselspelers van 18 jaar en ouder moeten buiten het speelveld 1,5 meter afstand van elkaar houden.
 • Als de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd bij de reservebank, is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen op stoelen of een extra wisselbank welke doorlopen naar de wisselzone in de richting van de hoek van het speelveld.
 • Maak bij het wisselen van speelhelft de spelersbank schoon.
 • Schud geen handen, maar begroet tegenstanders en scheidsrechter wel.
 • Het gedrag van spelers wordt volgens de normale regels bestraft. Als aanvulling hierop is het voor spelers niet toegestaan om te schreeuwen, yells te doen of door het net naar de tegenstander te schreeuwen. Het bescheiden vieren van een punt is wel toegestaan.
 • Zorg ervoor dat het DWF voorafgaande aan de wedstrijd vanuit huis al is ingevuld.
 • Houd bij het invullen van het DWF, zowel voor als na de wedstrijd, 1,5 meter afstand aan. Ontsmet je handen na het aanraken van andermans laptop/tablet.
 • Kom al omgekleed in sportkleding naar de sporthal, de kleedkamers zijn gesloten.
 • Houd bij het wisselen ook de 1,5 meter afstand aan.
 • Maak gebruik van eigen materialen (bidon, handdoek) en reinig deze na afloop van de wedstrijd.

 

Ouders

Mag ik tijdens de wedstrijden op de tribune plaatsnemen?

Nee van zowel de thuis- als uitspelende teams mogen er geen ouders op de tribune. We vragen jullie dan ook zoveel als mogelijk met elkaar mee te rijden. Er mogen maximaal 2 coaches per team langs het veld staan. Als hier de 1,5 meter gewaarborgd kan worden. Wanneer u uw kind brengt dan kunt u tijdens de wedstrijd wachten in onze kantine.

 

Protocollen die wij raadplegen:

https://www.nevobo.nl/cms/download/6795/Protocol%20indoor%20volleybal.pdf

https://nocnsf.nl/media/3499/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v16.pdf

https://nocnsf.nl/media/3524/handreiking-toeschouwers-bij-sportwedstrijden.pdf

https://www.khn.nl/tools/protocol-heropening-horeca

https://cdn.khn.nl/media/Corona/Documenten/Protocol/khn-protocol-horeca-versie-10-augustus-DEF.pdf

https://nocnsf.nl/media/2748/nocnsf-corona-checklist_opstarten-vereniging.pdf

https://nocnsf.nl/media/2996/noc_nsf_checklist_opstart-sportkantines_v1.pdf