We mogen weer de zaal in!

 

Hoe is onderstaande document tot stand gekomen?

Allereerst hebben wij de protocollen van de NeVoBo, NOC NSF en de Koninklijke horeca Nederland geraadpleegd. Vervolgens hebben wij gekeken wat de gemeente Rotterdam aan overige eisen heeft gesteld. Dit omdat het per gemeente verschilt welke eisen er worden gesteld. Hierbij geld dat de gemeenteregels prevaleren boven de protocollen.

Mondkapjes advies

 • Het mondkapje is geen vervanging van de overige maatregelen, zoals het houden van de 1,5 meter afstand en het niet yellen, zingen en schreeuwen in de zaal;
 •  Jeugdteams vanaf 13 jaar en hun begeleiders en seniorenteams dragen bij binnenkomst en bij vertrek van de accommodatie mondkapjes;
 • Als teams starten met hun warming-up en tijdens de wedstrijd gaan de mondkapjes af;
 • Wanneer je voor langere tijd op de spelersbank zit, is het advies ook op de bank mondkapjes te dragen;
 • De coach hoeft geen mondkapje te dragen, om zo verstaanbaar te blijven bij het geven van aanwijzingen aan het team;
 • Eventueel aanwezige lijnrechters, tellers en aanwezige jury houden hun mondkapje op;
 • Zaalwachten en mensen die voor de organisatie in de hal zijn, houden hun mondkapje op;
 • De scheidsrechters hoeven geen mondkapje op tijdens de wedstrijden.

De geüpdatet regels zijn (tot 20 oktober 2020):

 • De kantine is gesloten bij zowel trainings- als wedstrijddagen
 • Geen publiek op de tribune tijdens trainingen en wedstrijden
 • Direct de sporthal verlaten na de training of wedstrijd
 • Maximaal een 30 minuten of later aanwezig voor de wedstrijden
 • Maximaal 5 minuten of later voor de training aanwezig (17:55, 19:25, 20:55)
 • Van uitspelende jeugdteams mogen de ouders die chauffeuren wel plaatsnemen op de tribune

 

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht: 

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten).
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van ons sportcomplex.
 • Schud geen handen.

 

Spelregels voor sport in het kort

 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Hiervoor zijn de banken getapet op 1,5m. Laat de banken dan ook op hun plek staan en hanteer de 1,5m.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Ook als straks de kleedkamers en de kantine weer opengaan.
 • Bij de entree van de sporthal en in de bergingen, staat een dispenser met desinfectiemiddel, gebruik deze bij het betreden van het gebouw.
 • Kleedruimtes, douchevoorzieningen en de kantine zijn gesloten en deze mogen dus ook niet worden betreden.
 • Dus thuis douchen en de sportkleding aan trekken, waardoor je in de sporthal alleen de binnensportschoenen aan hoeft te trekken. Jullie kunnen de tas met eigendommen meenemen in de zaal bij het veld waarop je traint.
 • Wanneer je in het tweede tijdsblok traint zorg je dat om 20.55u iedereen op 1,5m, op de tribune zit bij het veld waar je traint. Pas als het andere team de zaal heeft verlaten mag je de zaal betreden.
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en zingen, is niet toegestaan.
 • Er mogen geen supporters aanwezig zijn bij de trainingen
 • Je zorgt ervoor dat je na je training direct de sporthal verlaat. Dit betekent ook niet na praten in de hal van de sporthal.
 • Toiletten alleen gebruiken in de hal. Overige toiletten mogen niet worden gebruikt. Hier geld ook maximaal 2 personen tegelijk in de toiletruimte.
 • Wanneer er positief getest wordt op Corona dit graag per direct vermelden aan het bestuur.
 • Trainers houden toezicht op de afspraken bij en rondom trainingen.

 

Aanvullend voor trainers, begeleiders en vrijwilligers

 • Trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;
 • Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 • Wijs sporters op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives;
 • Houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport. Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar;
 • Zorg ervoor dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een wissel;
 • Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
 • Help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren, spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • Laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten;
 • Zorg ervoor dat tijdens de wedstrijden 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling is.

 

Aanvullend voor sporters

 • Sporters dienen zelf hun (gezondheid)risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts, maar neem je verantwoordelijkheid;
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Ook als straks kleedkamer en kantine opengaat zal hier 1,5m afstand gehouden moeten worden;
 • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;
 • Vanaf 13 jaar: draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;
 • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie;
 • Blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere teams op de sportlocatie actief zijn;
 • Gebruik zoveel mogelijk jullie eigen ballen. Ieder team is zelf verantwoordelijk voor de schoonmaak/desinfectie van de gebruikte voorwerpen.
 • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld is niet toegestaan;

 

Aanvullend voor ouders/verzorgers

 • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • Draag een mondkapje vanaf 13 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden.
 • Ouders en toeschouwers zijn niet welkom op de tribune. Komt u uw kind brengen, doe dat dan tot de algemene hal, ook bij de training zijn ouders niet welkom.
 • De kleedkamers zijn dus gesloten dus kleed je thuis om en neem een eigen flesje water mee. Zorg dat je 5 minuten voor tijd voor de deur verzameld ben zodat we als groep naar binnen kunnen. Boven de 13 geld 1,5meter afstand!

 

We wensen iedereen weer ontzettend veel volleybalplezier het komende seizoen en doen een beroep op ieders gezond verstand inzake het corona-protocol.

 

Bestuur Volley Zuid,

 

Michel, Niels, Melanie, Milon, Floor, Anita, Albert

Zaal:

 

Mogen er mensen op de tribune?

Op dit moment kunnen en mogen wij geen mensen herbergen op de tribune.

 

Mag ik als publiek komen kijken bij de training/wedstrijden?

Op dit moment accepteren wij geen publiek bij de trainingen en wedstrijden.

 

Hoeveel mensen mogen er in de zaal/op de tribune?

Bij ons in de zaal en kantine kunnen wij maximaal 100 mensen borgen. Op de tribune mogen er op dit moment geen mensen plaatsnemen. Uitgezonderd ouders van uitspelende jeugdteams.

 

Mogen wij gewoon volleyballen en functioneert het ventilatiesysteem?

In onze zaal is het ventilatiesysteem goed gekeurd. Dus wij mogen gewoon volleyballen.

 

Mogen de kleedkamers gebruikt worden?

Tot nader order mogen de kleedkamers niet worden gebruikt. Dus wij verzoeken eenieder om zich thuis om te kleden en in tenue te arriveren bij onze zaal. Na de wedstrijden kan er dus ook niet worden gedoucht.

 

Moet alles na elke training/wedstrijd worden gedesinfecteerd?

Wij faciliteren desinfecterende spray waar wij van ieder team verwachten dat zij na de training alle spullen waar aangezeten is (ballen, ballenkar, palen, pionnen en overige attributen worden gedesinfecteerd. Op wedstrijddagen willen wij vragen de scheidsrechters hierop toe te laten zien dat dit ook gebeurt. Zo zorgen wij er samen voor dat alle voorzorgsmaatregelen getroffen worden.

 

Wie is het aanspreekpunt?

In de kantine is het barpersoneel je aanspreekpunt

Voor de wedstrijden en de hal zal deze taak bij het team liggen wat zaaldienst heeft.

Voor overige vragen kan er contact opgenomen worden met Albert Gorter.

 

Kantine:

 

Mag de kantine open?

Onze kantine mag niet open.

 

Wedstrijden:

 

Zaaldienst

De mensen met zaaldienst krijgen voorlopig een andere invulling van de taak. Je bent op dat moment aanspreekpunt en zorgt dat de regels gehanteerd worden. Er zal een tafel staan bij de ingang sporthal/kantine waar je dus de inkomende stroom mensen begeleidt en informeert, eventuele supporters weigert, en ervoor zorgt dat iedereen die de kantine in wilt zich registreert. Zorg er dus voor dat je deze Q&A goed tot je neemt. De regels in het kort:

 • Geen supporters aanwezig
 • Bij binnenkomst desinfecteer jij je handen en beantwoord je de gezondheidscheck
 • Teams wachten op de tribune tot het veld volledig leeg is, daarna betreden zij pas het veld
 • Kleedkamers zijn afgesloten
 • Na je wedstrijd desinfecteer je alle attributen waar aangezeten is (banken, palen, ballen enz.)
 • Alleen gebruik van toiletten in de hal van de sporthal
 • De kantine is tot nader bericht gesloten
 • Bij overtreden van de regels kan je de toegang tot de kantine en sporthal worden ontzegd

 

Bij problemen tijdens de zaaldienst dit melden bij het bestuur. Dan pakken wij dit verder op.

 

 

 

 

Coaches en overige staf

 • Alle staf en wisselspelers van 18 jaar en ouder moeten buiten het speelveld 1,5 meter afstand van elkaar houden. Houd als coach ook 1,5 meter afstand tot spelers van de ABC-jeugd.
 • Als de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd bij de spelersbank, is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen op stoelen of een extra wisselbank naar de wisselzone in de richting van de hoek van het speelveld.
 • Het is aan te raden om de begeleidende staf aan de rand van het veld zo klein mogelijk te houden, overige staf kan op de tribune plaatsnemen.
 • Maak bij het wisselen van speelhelft de spelersbank schoon.
 • Schud geen handen, maar begroet tegenstanders en scheidsrechter wel.
 • Zorg ervoor dat het DWF voorafgaande aan de wedstrijd vanuit huis al is ingevuld.
 • Houd bij het invullen van het DWF in de sporthal, zowel voor als na de wedstrijd, 1,5 meter afstand aan. Ontsmet je handen na het aanraken van andermans laptop/tablet.

 

 

Spelers

 • Alle staf en wisselspelers van 18 jaar en ouder moeten buiten het speelveld 1,5 meter afstand van elkaar houden.
 • Als de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd bij de reservebank, is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen op stoelen of een extra wisselbank welke doorlopen naar de wisselzone in de richting van de hoek van het speelveld.
 • Maak bij het wisselen van speelhelft de spelersbank schoon.
 • Schud geen handen, maar begroet tegenstanders en scheidsrechter wel.
 • Het gedrag van spelers wordt volgens de normale regels bestraft. Als aanvulling hierop is het voor spelers niet toegestaan om te schreeuwen, yells te doen of door het net naar de tegenstander te schreeuwen. Het bescheiden vieren van een punt is wel toegestaan.
 • Zorg ervoor dat het DWF voorafgaande aan de wedstrijd vanuit huis al is ingevuld.
 • Houd bij het invullen van het DWF, zowel voor als na de wedstrijd, 1,5 meter afstand aan. Ontsmet je handen na het aanraken van andermans laptop/tablet.
 • Kom al omgekleed in sportkleding naar de sporthal, de kleedkamers zijn gesloten.
 • Houd bij het wisselen ook de 1,5 meter afstand aan.
 • Maak gebruik van eigen materialen (bidon, handdoek) en reinig deze na afloop van de wedstrijd.

 

Ouders

 

Mag ik tijdens de wedstrijden op de tribune plaatsnemen?

Nee van de thuis spelende teams mogen er geen ouders op de tribune. We vragen jullie dan ook zoveel als mogelijk met elkaar mee te rijden. Er mogen maximaal 2 coaches per team langs het veld staan. Als hier de 1,5 meter gewaarborgd kan worden. Voor uitspelende teams geld rijd zoveel als mogelijk met elkaar mee. De ouders die chauffeuren mogen onder de geldende voorwaarden plaatsnemen op de tribune.

 

 

Protocollen die wij raadplegen:

 

https://www.nevobo.nl/cms/download/6795/Protocol%20indoor%20volleybal.pdf

https://nocnsf.nl/media/3499/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v16.pdf

https://nocnsf.nl/media/3524/handreiking-toeschouwers-bij-sportwedstrijden.pdf

https://www.khn.nl/tools/protocol-heropening-horeca

https://cdn.khn.nl/media/Corona/Documenten/Protocol/khn-protocol-horeca-versie-10-augustus-DEF.pdf

https://nocnsf.nl/media/2748/nocnsf-corona-checklist_opstarten-vereniging.pdf

https://nocnsf.nl/media/2996/noc_nsf_checklist_opstart-sportkantines_v1.pdf